De zorgmarkt is bijzonder complex en is voortdurend in beweging. De vergrijzing neemt toe, personeelstekorten in de zorg op termijn worden voorspeld. De zorgkosten rijzen de pan uit. Niets nieuws zult U zeggen. En dat is ook zo: niets nieuws.

 

(Klik op het boek om het te downloaden)

De vergrijzing neemt verder toe. De zorgkosten rijzen de pan uit. Hoe moet dat als ik straks – zeg over twintig jaar – kwetsbaar oud word en niet meer thuis kan wonen? Heb ik dan nog iets te kiezen? Of stoppen ze me ergens weg?

Het is hét schrikbeeld van de vijftig- en zestigplussers van nu. Dit schrikbeeld dreigt werkelijkheid te worden. Dat mag niet gebeuren! En dat hoeft ook niet te gebeuren, wanneer we als samenleving de zorg anders, slimmer en persoonlijker weten te maken. Daar is wel – én snel! – een omslag in denken en  doen voor nodig.

 

Met een reeks vlugschriften over actuele zorgthema’s wil ik die omslag helpen bevorderen.

 

(Klik op een vlugschrift om deze te downloaden)

Artikel ten behoeve van de uitgave Barometer zorgvastgoed 2016

 

(Klik op het artikel om deze te downloaden)

 

“Voedselbewustzijn in de zorg heeft de toekomst in nederland” zomaar een kreet of serious business?

Liefde en economie in evenwicht door samenwerken van sectoren als landbouw, zorg, investeerders, onderzoeksinstituten en technologie die dat van oudsher nauwelijks deden en zeker niet integraal vanuit één gezamenlijke visie op een duurzame toekomst van de samenleving.

 

(Klik op het artikel om deze te downloaden)