Anders

kijken naar

ouderenzorg

Kan dat?

De tijd van ‘wij weten wat goed voor u is’, is voorgoed voorbij. Mensen zijn intelligenter, beter geïnformeerd en hebben meer geld dan vroeger. Misschien is het nog wennen, maar mensen die kwetsbaar ouder worden, maken zelf hun keuzes. Samen met hun dierbaren wegen ze af: wat heb ik nodig, wat past bij mij en hoeveel geld heb ik er voor over. Dat geeft de ouderenzorg een heel andere dynamiek. Slagen we erin de cliënt écht centraal te stellen?

De cliënt bepaalt

Wilt u weten hoe we kunnen samenwerken?

 

Neem dan contact op:

bel 06 - 5575 2537

 

of mail naar

Keuzevrijheid en transparantie

De een wil de polsslag van een drukke stad blijven voelen, terwijl de ander juist de rust van het platteland opzoekt. Nu de cliënt bepaalt, moet die dus ook echt wat te kiezen hebben. Bij keuzevrijheid hoort een transparant aanbod, zowel van reguliere verpleeghuizen als van particuliere zorgondernemers. Oké, maar hoe zorgen we voor duidelijke, objectieve informatie waarmee de cliënt aanbieders kan vergelijken?

Concurrentie in de zorg

Bij de keuzevrijheid van de cliënt hoort uiteraard concurrentie. De markt voor kleinschalig wonen met zorg speelt al actief in op de uiteenlopende behoeften van cliënten. Er komen steeds meer ‘gewone huizen met zorg’, in een alsmaar toenemende diversiteit. Als we nu ook nog afspreken aan welke eisen goede zorg, goede service, goed wonen en goed bestuur moeten voldoen …

Dienstbaar aan de cliënt

De cliënt centraal stellen betekent dienstbaar zijn aan de cliënt. Dat heeft niets te maken met ondergeschikt zijn aan de cliënt. Het betekent wel dat zorgondernemers en zorgprofessionals zich openstellen voor mensen, persoonlijk contact maken en echte aandacht voor hen hebben. Wat vraagt dit van de zorgondernemer en zijn team? Hoe ‘organiseer’ je dienstbaarheid?

Samen zoeken naar duurzame oplossingen

In de ouderenzorg spelen boeiende, complexe vragen. Graag zoek ik met u naar praktische oplossingen waar cliënten én zorgverleners blijvend beter van worden. Afhankelijk van uw vraag kan ik diverse rollen vervullen, bijvoorbeeld consultant, adviseur, dagvoorzitter, presentator, trainer en interim-manager. Hieronder stel ik me aan u voor.

 

Samen werken aan cliëntgerichte ouderenzorg?

Op dit moment ben ik voorzitter van de NEVEP, de Nederlandse Vereniging van Particulier ondernemers in kleinschalig wonen met zorg. Daarnaast werk ik als zelfstandig ondernemer aan opdrachten en projecten vanuit mijn bedrijf Puck Bulthuis Consultancy.

De gezondheidszorg heb ik in alle facetten leren kennen vanuit diverse functies, waaronder commissaris, bestuurder, adviseur en mediator.

 

Ontwikkelen van een duurzame, cliëntgerichte ouderenzorg is mijn passie. Mijn kracht is dat ik mensen met uiteenlopende politieke, persoonlijke en organisatorische belangen weet te verbinden, zodat zij vol overtuiging durven kiezen voor innovatieve, toekomstgerichte oplossingen.

Want we kunnen de mooiste labels plakken op ouderenzorg, maar uiteindelijk gaat het om één ding, vindt u ook niet?

Transitie in de zorg:

we zijn er maar druk mee.

Scheiden van wonen en zorg:

kwestie van doen.

Ouderenzorg met waardigheid en trots:

gaan we voor.

Maar gaat dat allemaal werken?

 

Scheiden van wonen en zorg

Laten we eens een label nemen: scheiden van wonen en zorg. Verpleeghuizen en instellingen hadden een monopoliepositie, maar zijn die nu kwijt. Ze moeten de bakens verzetten en dat betekent voor deze grote organisaties heel wat. Dat klinkt ook door in de berichtgeving. Over het echte doel van de scheiding van wonen en zorg horen we veel minder. Autonomie en keuzevrijheid voor de cliënt: daar was het toch om begonnen?

Namelijk:  wat zit er onder het label?